Unang Esperma Book Grant

DEADLINE EXTENSION

IKA-31 NG OKTUBRE, 2020 (10:00 N.G.)

Ang Unang Esperma Book Grant ay itinaguyod ni Maria Kristelle C. Jimenez, ang may-ari at tagapagtatag ng Rebo Press Book Publishing. Ang nasabing book grant ay naglalayong ilimbag ang mga natatanging likha ng mga manunulat mula 16 hanggang 35 taong gulang.

Layunin ng book grant na ito na tulungan ang mga kabataang manunulat na alpasan ang limitasyon ng tradisyunal at pang-akademikong paglilimbag.

PATAKARAN AT REGULASYON

1. Ang/Ang mga manunulat ay nasa 16 hanggang 35 taong gulang. Tinatanggap lamang ng Rebo Press Book Publishing ang bago at hindi pa naililimbag na manuskrito. Ang mga manuskrito ay hindi lalabis sa 200 bilang ng pahina na may sinusundang pormat: Letter size (8.5” x 11”), Georgia font, 12 font size, double-spaced. Ang page number bilang footer at manuscript title bilang header ay dapat ibilang. Ang/Ang mga pangalan at/o sagisag-panulat ng/ng mga awtor ay HINDI dapat makita sa manuskrito.

1.1. Ang manuskrito ay maaaring isulat sa wikang Ingles o Filipino. Ang mga akdang rehiyunal na may karampatang pagsasalin ay tatanggapin din.

1.2. Itinuturing na bago ang manuskrito sa kung ito ay nailimbag mula ika-31 ng Agosto 2019 hanggang ika-31 ng Agosto 2020. Gayundin, itinuturing na hindi pa naililimbag ang manuskrito kung hindi pa ito naipapasa sa anomang patimpalak, palihan, palimbagan, at iba pang uri ng publikasyon.

2. Ang Rebo Press Book Publishing ay magbibigay ng book grant para sa/sa mga napiling awtor. Bilang bahagi ng tradisyon ng alternatibong paglilimbag, ang/ang mga manuskrito ay mailalathala, magkakaroon ng paglulunsad, at mapapabilang sa distribusyon ng Rebo Press. Ang personal na kopya ay ilalaan din ng Rebo Press Book Publishing.

2.1. Ang/Ang mga mapipiling manuskrito ay magkakaroon ng limitadong pisikal na kopya, at maililimbag sa Google Play Books.

3. Para sa mga manuskrito na may hihigit sa isang manunulat, pinahihintulutan ng Rebo Press ang pagkakaroon ng hindi hihigit sa sampung (10) manunulat at/o mangguguhit sa grupo.

3.1. Gayundin, ang mga manuskritong may/may mga guhit ay limitado lamang sa tradisyunal na paraan (hal. sketch, painting, collage). Ang mga likhang-sining ay ipi-print sa pormang monochrome.

4. Interesado kami sa mga sumusunod na genre:

  • Sanaysay
  • Personal na Sanaysay
  • Sanaysay tungkol sa Pagkain
  • Sanaysay tungkol sa Paglalakbay
  • Maikling Kuwento
  • Dagli
  • Maikling Nobela
  • Nobela
  • Chapbook
  • Kuwentong Pambata
  • Koleksiyon ng Young Adult
  • Tula

5. Tinatanggap namin ang mga akda na may temang (ngunit hindi limitado sa) romance, mystery, young adult fiction, sociopolitical fiction, at urban fiction. Gawing kamangha-mangha ang inyong mga akda sa pamamagitan ng pagpunta sa higit sa kilala—o sa norm ng pagsusulat. Nilalayon naming makahanap ng isa o higit pang mga manunulat ng kinakailangan nitong espasyon, dahil ang Rebo Press ay isang kolektibo, at hindi isang tradisyunal na palimbagan.

6. Maaaring magsumite ng mga manuskrito hanggang ika-31 ng Oktubre 2020, 10:00 ng gabi. Ang/Ang mga manunulat ay maaaring ibigay ang kanilang sulatin sa espermabookgrant@rebopress.com na may sabjek na: “FIRST ANNUAL ESPERMA BOOK GRANT – REBO PRESS 2019”

6.1. Ang/Ang mga awtor ay kinakailangang isumite ang mga sumusunod: (1) piyesa sa DOC at PDF na pormat; (2) bionote ng/ng mga awtor; (3) CV na may kalakip na 2×2 na larawan; (4) para sa mga ilustrasyon, isang Google Drive Link na may pamagat na: Buong Pangalan_Pamagat_Uri.jpeg (hal. JuanDelaCruz_Daluyong_Sketch.jpeg)

7. Ang mga manuskito ay susuriin ng dalawang lebel. Ang mga mapipiling finalists mula sa unang ebalwasyon ay ibabahagi sa huling linggo ng Disyembre 2020. Ang/Ang mga mapipiling manuscript naman ay ibabahagi sa huling linggo ng Marso 2021.

7.1. Para sa Esperma Book Grant ngayong taon, ang mga akda ay susuriin ng dalawang preliminary evaluators: Maria Kristelle Jimenez (Filipino) at Marius Carlos, Jr. (English).

7.2. Ang mga pinal na manuskrito ay muling susuriin ng mga evaluator. Bibigyan ang mga finalist ng tatlong buwang rebisyon ng mga akda, maging ang pagsasaayos ng mga kailangan sa libro (book cover, blurb, at iba pa).

8. Ibabahagi ang/ang mga nakatanggap ng gantimpala sa Unang Esperma Book Grant sa lalong madaling panahon.

9. Ang mga maililimbag na libro ay magkakaroon ng awarding ceremonies (pisikal o digital) sa taong 2021.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s