LGBTQIA+ Community, itinampok sa Kuwentuhang Rebo

Bilang pakikiisa ng Rebo Press Book Publishing (RPBP) sa komunidad ng homosekswal, heterosekswal, at asekswal; inimbitahan ng RPBP sina Bryan Trajano, Gio Caliguia, Ferdinand “Ferdz” Sy, JP Sarce, at Hidenori Dequito sa ikalimang episode ng “Kuwentuhang Rebo,” isa sa mga online discussion segment ng RPBP. Nagkaroon ng 3-hour online discussion hinggil sa agham, etnograpikal na representasyon, representasyon sa media at panitikan, at mental health ng mga nasabing komunidad.

SOGIE 101: Genderbread Man

(LARAWAN | REBO PRESS)

Ibinahagi ni Bryan Trajano, isang graduate school student ng Araling Pilipino: Wika, Kultura, Midya sa De La Salle University ang maigsing introduksyon sa SOGIE o ang pagkilala sa Sexual Orientation (SO), Gender (G), Identity (I), at Expression (E) bilang pamantayan sa pagtungkol ng identidad, sekswalidad, at pagkakakilanlan ng isang tao. “Alam ninyo naman na maraming tao na nagtataka kung bakit may manly na bakla, barbie na top, may manly bottom and stuff, so idi-discuss ko ito,” ang paninimula ni Trajano sa kaniyang diskusyon.

(LARAWAN | REBO PRESS)

Binigyang-representasyon ni Trajano ang pagkilala sa SOGIE sa pamamagitan ng “genderbread man”, na halaw sa pigura ng isang gingerbread cookie. Sa pagpapaliwanag niya rin, nabanggit niya na ang identity ng isang tao ay nakadepende kung papaano niya isinasaisip ang sarili; ang konsepto naman ng attraction ay kung romantikal na aspekto ng pagkatao; ang expression naman ay tumutukoy sa kung papaano ipinapahayag ng isang tao ang kaniyang sarili sa eksternal na pamamaraan (katulad ng pananamit at pananalita); at ang sex ay kung ano ang ninanais ng katawan. Inilinaw rin ni Trajano na magkaiba ang kahulugan ng sex sa gender—dahil ang gender ay inaayon sa kung anomang genital organ na mayroon ang isang tao.

Pagtatala ng “SOGIE-conscious History”

Kasunod nito, pinalawig ni Gio Caliguia; na kasalukuyang isang graduate school student ng Philippine Studies ang pagtalakay sa SOGIE, sa pamamagitan ng etnograpikal na pagtatala ng kasaysayan ng pride march at iba pang paraan ng pagpoprotesta sa loob at labas ng Pilipinas. “For centuries, malakas ang condemnation, and even demonization sa LGBTQIA communities. Ang demonization ay nagsimula sa simbahan at na-implant sa Pilipinas noong dumating ang mga Kastila sa Pilipinas,” ang maigsing pahayag ni Caliguia hinggil sa historical background ng pagprotesta ng nasabing komunidad.

(LARAWAN | REBO PRESS)

Ibinahagi rin ni Caliguia ang ilang etnograpikal na representasyon ng iba’t ibang left-oriented, religious, secular, at LGBTQ+ sa dinaluhan niyang Pride March noong 2015. Aniya, mahalaga na nababanggit ang mga episodic history (o iba’t ibang personal na karanasan) dahil ito ay valid na bahagi ng kasaysayan. Gayundin, ibinagi ni Caliguia ang kahalagahan ng malawak na sakop ng usaping represyon sa komunidad ng LGBTQ+; na ito’y hindi lamang dapat nagtatapos sa paglaban sa espasyo ng pagkilala sa identidad, kundi pati na rin ang sosyo-politikal na salik katulad ng isyu sa kontraktwalisasyon, diskriminasyon, at iba pang uri ng pang-aabuso na nararanasan ninoman.

Agham sa pagiging Homosekswal

(LARAWAN | REBO PRESS)

Ibinahagi ni Ferdinand “Ferdz” Sy, Jr.; na nakapagtapos ng BS Biology ang agham sa likod ng pagiging isang homosekswal. “Homosexuality is both biology and science. It is not a disease. Parte po siya ng natural human variation,” ang pag-uumpisa ni Sy sa kaniyang diskusyon. Ibinahagi rin niya ang ilang pag-aaral mula sa iba’t ibang sayantipiko na tumutugon sa pagkakaroon ng natural na tugon ng siyensa sa identidad, sekswalidad, at oryentasyon ng isang homosekswal.

Gayundin naman, ibinahagi ni Sy ang posibilidad na ang pagkakaroon ng homosekswal tendencies ay mula na rin sa environmental aspects o ang kondisyon ng paligid ng isang tao. Naihanay niya ito sa ilang pag-aaral na may ilang mammals na pumapasok sa ganitong sitwasyon dala na rin ng kani-kanilang pangangailangan.

Representasyon ng LGBTQIA+ sa Panitikan at Midya

Upang bigyan ng malawak na saklaw ang usapin sa representasyon ng LGBTQIA+ community sa midya at panitikan; nagbigay ng ilang puntos ni JP Sarce, isang guro at graduate school student, para rito. “Palagi ko ‘tong sinasabi sa mga estudyante ko: if you go to a restaurant or a fast food to fulfill your starving appetite, you go to bookstores for your mind—to fill that. So, kung ‘yong mga tao ay pumupunta sa mga ganitong uri ng bookstores, ito ang pinapakain ng mga espasyo sa kanila,” ang iginigiit ni Sarce matapos talakayin ang kakulangan ng manunulat ng mga danas at pagkatao ng kabilang sa LGBTQIA+ community.

(LARAWAN | REBO PRESS)

Dagdag pa rito, binigyan din niya ng pagsusuri ang pag-o-ornament o ang huwad na pagbibihis ng ilang manunulat, palimbagan, at publikasyon na siyang nakaaapekto sa perspektibo ng mga mambabasa sa nasabing komunidad. Aniya, hindi maaari na ang suporta sa pagkabakla ng isang tao ay nagsisimula’t nagtatapos lamang sa pagsunod nito bilang trend. Binaggit din ni Sarce na dapat ito na magsilbing hamon at responsibilidad ng kabilang sa komunidad na itama’t hindi lamang ikahon sa romantikal na aspekto ang usapin ng nasabing komunidad.

Mental Health at LGBT

Higit pa sa nararanasan ng mga heterosekswal, nagkakaroon ng vulnerability ang kabilang sa komunidad ng mga homosekswal, transekswal, at asekswal pagdating sa usaping mental health. Ito ay binigyang-diin ni Hidenori Dequito, isang mental health advocate at mag-aaral ng BS Speech and Language Pathology sa UP Manila. “Hindi natin nare-realize pero tayo ‘yong target ng hindi lamang ng political weaponization ng government na ‘to; hindi lang tayo biktima ng AIDS, crisis; pero biktima rin tayo ng mental health issues o mental health problems,” ang paninimula ni Dequito. Ibinahagi rin niya ang istatistika kung saan limang beses higit ang pagkakaroon ng suicidal tendencies ng mga kabilang sa nabanggit na komunidad.

(LARAWAN | REBO PRESS)

Ibinahagi rin ni Dequito na hindi nakatutulong ang anomang pagpipilit ng ilang tao na baguhin ang hulma ng pagkatao ninoman, lalo na’t mas dapat bigyang-pansin ng sinoman kaniyang pagkasarili. Gayundin, inihayag din niya na dapat ikonsidera ng ilan na ang mislabeling, conversion, at ang pagbabahagi na ang pagiging homosekswal-transekswal-asekswal na komunidad ay isa lamang phase. Idinagdag din niya sa kaniyang pagsasalita na personal siyang nagbibigay ng panahon upang magkaroon ng empathetic approach sa pag-uunawa sa kondisyon ng sinomang bahagi ng komunidad.

Sa nais masubaybayan ang buong online discussion, ang ikalimang episode ng “Kuwentuhang Rebo” ay mapapanuod sa Facebook Page, at maging sa YouTube channel ng Rebo Press. Ito ay na-facilitate ni Maria Kristelle C. Jimenez; ang owner-founder ng Rebo Press Book Press Publishing, at isa ring ally ng LGBTQ community.

Categories:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s