Field Trip at Iba Pang Kuwentong Nineties at Two Thousands