REBO PRESS BOOK PUBLISHING

Helping to revolutionize writing and publishing in the Philippines.

Rebo Press Book Publishing has been kicking ass since 2019. We specialize in publishing up and coming writers and youth writers, and we play around with all kinds of cool tech to bring messages of change across to Filipino readers. We publish paperback books, audiobooks, graphic literature, zines, chapbooks, podcasts and video materials, too.


BOOK TITLES

Rebo Press Book Publishing is a prolific independent publisher with a focus on a number of different subject areas. Have a look at our latest releases.

Si Jose Rizal sa (Loob at Labas ng Kagila-gilalas na) Daigdig ni Atô

Frank G. Rivera

Isang nobela ng tumatalakay sa paglalakbay ni Jose Rizal kasama ang kaniyang kaibigang Dumagat na si Atô.

Folie Et Enfer (Kabaliwan at Impiyerno): Maikling Kuwento x Sanaysay

Marius D. Carlos, Jr.

Isang nobela ng tumatalakay sa Naglalaman ng iba’t-ibang koleksiyon ng maikling kuwento at sanaysay sa wikang Ingles at Filipino.

Salamín: Mga Personal na Prosa

Maria Kristelle C. Jimenez

Naglalaman ng mga personal na sanaysay ni Maria Kristelle C. Jimenez na tumatalakay sa pagkababae, mental health, pamilya, pagsusulat, pagkabata, at iba pang usapin.

Field Trip at iba pang Kuwentong Nineties and Two Thousands

Marius D. Carlos, Jr.

Ang buhay ay walang-katapusang field trip. Samahan si Marius D. Carlos, Jr. sa pagbabaybay ng daang liko-liko sa kakaibang field trip ng kaniyang buhay.

InterneTITO: Facebook Essays & Random Kuwento

Marius D. Carlos, Jr.

Naglalaman ng iba’t ibang paskil na inilagay sa Facebook, na sadyang maituturing na ngang libro ng makabagong henerasyon ng mga Pilipino.

Bad•yá: Mga Tula at Larawan

Reynand O. Manaois

Isang nobela ng tumatalakay sa Ito ang naratibo ng mga pagbabadya. Ang kauna-unahang koleksiyon ng mga tula’t larawan na tumatalakay sa iba’t ibang pagbabadya ng buhay.

“A person who publishes a book willfully appears before the populace with his pants down. If it is a good book nothing can hurt him. If it is a bad book nothing can help him.”

Edna St. Vincent Millay

Get new content delivered directly to your inbox.